Psykologisk stress

FØRSTEHJELP VED PSYKOLOGISK STRESS

Før eller senere opplever de fleste av oss hendelser som er av en slik art at det påvirker oss negativt enten personlig, på jobb eller i andre situasjoner. Hendelsene kan være store eller små, men ubehaget kan være vanskelig nok for den det gjelder. Ting som tidligere var enkelt kan plutselig eller gradvis bli vanskelig.

 

Dersom du eller din organisasjon ser nytten av å enten jobbe forebyggende eller har behov for å tilby hjelp i etterkant av ulike hendelser kan vil bistå med fagdager, kurs og samtaler, enten i grupper eller en til en-samtaler. Vi er ikke en erstatning for nødvendig helsehjelp men ønsker å komme inn før det blir nødvendig. Ved behov kan vi bistå med å skaffe kontakt i helsevesenet.

 

VI RETTER OSS PRIMÆRT MOT:

- Nødetater

- Barnevern

- Redningstjenesten

- Vekter og sikkerhetsorganisasjoner

 

VI TILBYR

- Kurs i forebygging og håndtering av psykologisk stress

- Gruppesamtaler i etterkant av belastende hendelser

- Samtale med enkeltpersoner

- Veiledning i forhold til kontakt mot helsevesenet

- Veiledning, utvikling eller tilpassing av eksisterende ordninger

- Lederutvikling rettet mot ivaretagelse av eget personell

 

HVORDAN VI GJØR DET

Dersom du eller din organisasjon ser nytten av forebygging av stressrelaterte utfordringer eller har behov for hjelp i etterkant av hendelser tar du kontakt med oss. Vi vil deretter gjennomføre et møte hvor vi gjennomgår deres behov og ønsker. Deretter lager vi en gjensidig forpliktende plan for gjennomføringen. Vi er opptatt av at vårt opplegg skal være til praktisk nytte for deg eller din organisasjon.

 

I forbindelse med kurs og samtaler er det i utgangspunktet oppdragsgiver som skaffer til veie lokale og annen praktisk tilrettelegging.

 

TAUSHETSPLIKT

For at personer skal føle det trygt og dele informasjon med oss er det en selvfølge for oss at de som gjennomfører samtaler kan gjøre dette uten bekymring for at andre, inkludert arbeidsgiver, får kjennskap til detaljer i det som blir sagt. Dersom det kommer frem noe som er viktig for arbeidsgiver eller andre å vite vil dette kun bli delt i samråd med den det gjelder. Dersom det er ønskelig å gjennomføre samtaler uten at andre får kjennskap til dette vil det også være mulig.

 

 

Copyright @ All Rights Reserved